ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

การติดต่อและแผนที่

Promedical

ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับสถาบันนิติเวชวิทยาได้ในหลายช่องทาง

อาทิ ทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือ ติดต่อที่สำนักงานโดยตรงในวัน-เวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวกับนิติเวช

ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตาม...

More...

You are here:

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ศูนย์ DNA Prokids

เกี่ยวกับ Thailand DNA Pro-Kids Project

           DNA PRO-KIDS PROJECT เป็นโครงการระหว่างประเทศเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ โครงการนี้จะเป็นการเก็บสารพันธุกรรมของญาติสายตรงที่มาแจ้งว่ามีสายสัมพันธ์สูญหาย อาจถูกลักพาตัวหรือล่อลวงไป เช่น พ่อ แม่ มาแจ้งความว่าบุตรหาย ก็จะตรวจสารพันธุกรรมของพ่อ แม่ แล้วเก็บข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ไว้ในระบบฐานข้อมูล  จากนั้นเมื่อมีการพบเด็กที่ไม่ทราบตัวบุคคลชัดเจน หรือสงสัยว่าถูกลักพา หรือล่อลวงไป จะทำการตรวจสารพันธุกรรมของเด็ก  จากนั้นบันทึกข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ลงไปตรวจสอบในระบบฐานข้อมูล  ซึ่งโปรแกรมตรวจสอบจะประมวลผลว่าตรงกับสารพันธุกรรมของผู้ปกครองที่เก็บไว้ในระบบหรือไม่ หากพบจะรายงานผลว่าเป็นสายสัมพันธ์ผู้ใด หากยังไม่พบก็จะยังเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล  เพื่อรอให้โปรแกรมตรวจสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อาจมีการแจ้งเพิ่มเติมเข้ามา

           การดำเนินงานจะเริ่มต้นเมื่อมีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า มีเด็กสูญหาย หรือพบตัวเด็กที่สงสัย พนักงานสอบสวนสามารถทำหนังสือนำส่งตัว หรือนำส่งชีววัตถุมาที่ นต.รพ.ตร. เพื่อขอให้ตรวจหาสารพันธุกรรมและตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้หรือไม่ โดย นต.รพ.ตร.ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากพนักงานสอบสวน

 

ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและติดตามบุคคลสูญหาย

ตามโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน่วยงานผู้ปฏิบัติกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่วิทยาการ ประกอบกับมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับอยู่ เมื่อเกิดการตายหรือสงสัยมีการตายหรือมีบุคคลสูญหาย ให้แจ้งกับพนักงานสอบสวนทราบและพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป ดังนี้

    1. กรณีที่มีบุคคลสูญหาย ประชาชนสามารถแจ้งให้พนักงานสอบสวนติดตามค้นหาได้
    2. กรณีที่มีการพบบุคคลนิรนาม เช่น ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและหมดสติ เข้ารับการรักษาพยาบาล ผู้พบเห็นหรือหน่วยงานของการรักษาพยาบาล สามารถร้องขอต่อพนักงานสอบสวนติดตามค้นหาญาติได้
    3. กรณีที่พบศพไม่ทราบชื่อ เศษหรือส่วนของศพนั้น ถือว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติ ซึ่งต้องแจ้งพนักงานสอบสวนร่วมกับแพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพและพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลต่อไป

 

 ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและติดตามบุคคลสูญหาย สถาบันนิติเวชวิทยา โดยกลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล นต.รพ.ตร.  มีความพร้อมในการปฏิบัติ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์

          1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรองรับกรณีมีบุคคลสูญหายหรือบุคคลที่ไม่ทราบชื่อ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในยุทธศาสตร์ด้านมนุษยธรรม

          2. เพื่อสนับสนุนกิจการตำรวจในการคลี่คลายคดีต่าง ๆ ที่อาจมีในการอำพรางศพ

การติดต่อประสานงาน:-  กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล ชั้น 2อาคารนิติเวชวิทยา โทรศัพท์ 0-2207-6108 – 12 ต่อ 2201, 2201  Fax 0-2253-8770 ในวันราชการ เวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

 

บริการของสถาบันนิติเวชวิทยา

Promedical

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในด้านต่้าง ๆ ดังต่อไปนี้

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา

Promedical

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยาจึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงาน

รับบริจาค จากผู้มีจิตกุศลให้แก่ผู้ยากไร้ หรือศพไร้ญาติ ให้ได้รับการดูแล

บทความล่าสุด

** ความสามัคคี **

“ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่ 

เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชา

และความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน 

รากฐานของความคิดนั้นคือ แต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความมีความเป็นปึกแผ่น”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ มีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ