ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

ข่าวที่เกี่ยวกับนิติเวช

ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตาม...

More...

You are here:

‘นิติเวช’ สู่สากล

หลายคนคงเคยได้ไปเยี่ยม เยือนสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจอยู่บ้าง ไม่ว่าจะไปด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจ สาเหตุของการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุต่างๆ พวกเรามักจะคุ้นเคยจากคำบอกเล่าของตำรวจเจ้าของสำนวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิว่า เมื่อมีศพทีไรก็จะต้องนำส่งสถาบันแห่งนี้

เพื่อทำการตรวจพิสูจน์หลักฐานและหาสาเหตุการเสียชีวิต จากภาพเดิมๆ ที่เต็มไปด้วยความน่ากลัว อึมครึม กลิ่นสาบสาง ณ บัดนี้ไม่หลงเหลือให้เห็นอีกแล้วในปัจจุบัน เพราะสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ ได้ถูกปรับปรุงสถานที่ทำการใหม่ตามโครงการพัฒนาเน้นการป้องกันการแพร่เชื้อ โรคจากคนสู่คน รวมถึงปรับปรุงติดตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อย่นระยะเวลาการตรวจพิสูจน์ผู้เสียชีวิตการหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ให้ เกิดความรวดเร็วแม่นยำในการคลี่คลายคดีอาชญากรรม มีการปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือให้ทันสมัยและเป็นสากล ติดตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ทั้งงานนิติพยาธิ งานนิติพิษวิทยา งานชีวเคมีและเขม่าดินปืน งานตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และงานภาพถ่ายทางการแพทย์ เพื่อให้การตรวจชันสูตรศพรวดเร็วขึ้น ตามโครงการพัฒนาสถาบันนิติเวชเป็นศูนย์การแพทย์เป็นเลิศทางนิติเวชศาสตร์ อาคารสถาบันนิติเวชวิทยาหลังใหม่นี้ มีห้องผ่าตัดตรวจศพใหม่ที่ได้มาตรฐานและสะอาด เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรคและกลิ่นออกสู่ภายนอก

ในห้องตรวจศพแบ่งเป็นศพทั่วไปและห้องตรวจศพที่อาจมี อันตราย มีการติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์หาโลหะหนักที่อาจตกค้างในร่างกายพร้อมบันทึก ภาพเก็บไว้ด้วยระบบดิจิตอลห้องสาธิตการผ่าตรวจศพมีลักษณะเป็น Theater Room แบ่งสัดส่วนของผู้บรรยายกับผู้ฟังอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเสริมด้วยกล้องในโคมไฟผ่าตัดแสดงราย ละเอียดอย่างชัดเจน มีศูนย์ตรวจพิสูจน์บุคคลและติดตามบุคคลสูญหายให้บริการประชาชนในด้านการตรวจ พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ตรวจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบพ่อแม่ลูก เครือญาติ การติดตามบุคคลสูญหาย การตรวจผู้ต้องหา และการตรวจอายุของบุคคลพล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ เสาวคนธ์ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า เดิมงานของนิติเวชค่อนข้างยุ่งยาก

ซับซ้อน มีการบริการหลายจุด สร้างความลำบากให้แก่ผู้มาติดต่อแต่เมื่อทำตึกใหม่ขึ้นมามีวัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นสถาบันนิติเวชที่มีความเป็นเลิศในประเทศไทย เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจเชื่อมั่นในความโปร่งใส ตลอดจนได้รับความสะดวกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องแล็บ หรือห้องตรวจ มีการนำเทคโนโลยีด้านไอทีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียว เบ็ดเสร็จ(One Stop Service)เวลาญาติมารับศพจะต้องเตรียมอะไรมาบ้าง แล้วต้องไปพบใครจุดไหน สถาบันจะให้บริการจุดเดียวเสร็จในส่วนของตำรวจก็เช่นกัน เดิมเวลาส่งศพและเอกสารต้องส่งกันหลายจุด ปัจจุบันให้ส่งจุดเดียวแล้วรับตรงจุดนั้นได้เลย เอกสารและวัตถุพยานทั้งหลายจะไปรับตรงจุดเดียวทั้งหมด เมื่อถึงเวลาห้องปฏิบัติการดำเนินการแล้วเสร็จ ตำรวจสามารถไปรับเอกสารหรือรายงานได้ ณจุดนั้น โดยใช้ระบบบาร์โค้ดนอกจากนี้ ในห้องผ่าชันสูตรศพจากเดิมเป็นแบบเปิด คือ เป็นห้องปรับอากาศธรรมดา หากเป็นศพติดเชื้อ บุคลากรและเจ้าหน้าที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไปด้วย เพราะเชื้ออาจฟุ้งกระจายอยู่ภายในห้อง แต่ปัจจุบันจะเป็นลักษณะคลีนรูม มีระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค มีเครื่องดูดเชื้อโรคออกไป ทุกห้องที่ทำขึ้นใหม่ได้มาตรฐาน สะอาด และมีการกำจัดเชื้อ ในอนาคตอาจจำเป็นต้องทำการอบห้องเหมือนในโรงพยาบาลส่วนห้องผ่าชันสูตรศพใหม่ มีการระวังป้องกันเชื้อโรคไม่ให้ออกไปข้างนอกได้ การตรวจศพแบบนี้เป็นมาตรฐานความปลอดภัย ทางสถาบันนิติเวชวิทยาแม้จะอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ แต่ก็ไม่มีปัญหาใดๆ ต่างจากเดิมที่เป็นห้องเก่าแบบเปิด หากใครเดินเข้ามานอกจากจะติดเชื้อแล้วกลับออกไปยังอาจทำให้เชื้อโรคแพร่ กระจายด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแพร่กระจายของโรคดังช่วงปัจจุบัน

ด้านกลุ่ม งานพิษวิทยา มีเครื่องมือทันสมัยสามารถตรวจหาสารแปลกปลอมในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่อง LC TOF หาสารพิษยาเสพติด ยานอนหลับในตัวอย่างชีววัตถุ เช่น เลือด ปัสสาวะ ได้ครั้งละกว่า 700 ชนิดในคราวเดียว, เครื่องเอ็กซเรย์ สารโลหะหนักในตัวอย่างแล็บ เส้นผม อาหารในกระเพาะ รวมทั้งเส้นชิ้นส่วน เช่น เขม่าดินปืนบนเสื้อผ้าและกะโหลกศีรษะ, เครื่อง ICP สามารถตรวจหาสารโลหะหนักในตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ แม้ในระดับปริมาณต่ำมาก, เครื่อง GC/MS พร้อมระบบ SIM/SCAN ในคราวเดียวกัน กับการสกัดด้วย SPMEซึ่งปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารทำละลายตามวิธี เดิม เพื่อตรวจหาสารกลุ่มแอมเฟตามีนปัจจุบันงานนิติเวชวิทยามีบทบาทต่อการสืบสวน คลี่คลายคดีอาชญากรรมมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ สามารถให้ความเห็นในแง่มุมที่เกี่ยวข้อง เช่น มีศพเน่าเข้ามาตรวจสภาพกะโหลกศีรษะแตกละเอียด พนักงานสอบสวนสันนิษฐานว่าถูกทำร้ายด้วยการตีอย่างแรง แต่เมื่อนำกะโหลกไปต้มแล้วนำมาประกอบขึ้นใหม่ทั้งชิ้น ทำให้รู้ว่ากะโหลกที่แตกเกิดจากการใช้ปืนลูกซองยิงจากคดีทำร้ายก็กลายเป็น คดีฆาตกรรม ซึ่งงานให้บริการการตรวจพิสูจน์หลักฐานของสถาบันนิติเวชวิทยาแห่งนี้ กำลังจะเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการการสอบสวน อำนวยความยุติธรรมได้มากขึ้นประโยชน์ทั้งหมดก็ตกอยู่ที่พี่น้องประชาชน คดีปิดได้เร็วขึ้นเพราะมีหลักฐานชัดเจน ทำให้เสียเวลาน้อยลง จะได้ไปประกอบอาชีพทำมาหากินกันต่อไป

 

Comments

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ