ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

ข่าวที่เกี่ยวกับนิติเวช

ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตาม...

More...

You are here:

ดีเอ็นเอ "โปรคิดส์"เกมรุก...ขบวนการค้ามนุษย์

ปัญหาการค้าเด็กทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องและทวีความรุนแรงในประเทศกำลังพัฒนา การศึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของสหประชาชาติ ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2003-2007 การค้าเด็กขยับจากร้อยละ 15 มาเป็นร้อยละ 22 ของการค้ามนุษย์ทุกประเภททั่วโลก ธุรกิจผิดกฎหมายประเภทนี้ สร้างเม็ดเงินสะพัดราว 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี รองจากธุรกิจการค้าอาวุธและยาเสพติด จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่นานาชาติจะต้องร่วมมือป้องกันช่วยเหลือไม่ ให้เด็กตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้

โดยเฉพาะประเทศไทยถูกจับตาเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าเด็กถึง 3 สถานะคือ ประเทศต้นทาง ประเทศที่เป็นทางผ่าน และปลายทาง แม้ว่าประเทศไทยพยายามปราบปรามและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการอาศัยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 รวมถึงนโยบายและแผนระดับชาติในการป้องกันปราบปรามโดยเฉพาะการค้าเด็กและหญิง ภายในประเทศและข้ามชาติ แต่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะช่วยเหลือเด็กเคราะห์ร้ายที่ตกเป็นเหยื่อแก๊ง ค้ามนุษย์เหล่านี้ได้
              "THAILAND DNA-PROKIDS PROJECT" หรือ ดีเอ็นเอโปรคิดส์ จึงกลายเป็นอีกความหวังที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ที่ตกเป็นเหยื่อ ด้วยโครงการใช้หลักฐานการตรวจทางพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) มาระบุตัวบุคคลและความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว นับเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานตำรวจกระบวนการยุติธรรม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายมาสนับสนุนข้อมูล และการสืบค้นหาบุคคลที่อาจต้องอยู่ในอันตรายจากขบวนการค้ามนุษย์
              ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างของโครงการดีเอ็นเอโปรคิดส์ จะเริ่มต้นที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลชั้น 2 อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บชีววัตถุเพื่อส่งตรวจหาสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) บริเวณเนื้อเยื่อบุกระพุ้งแก้ม โดยผู้ที่ต้องการตรวจหาสารพันธุกรรมต้องบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดก่อน แล้วใช้ไม้พันสำลีป้ายโดยใช้ม้วนชิดด้านในของกระพุ้งแก้มแบบถูไปถูกมาประมาณ 10 ครั้งแล้วนำมาตากจนแห้งสนิท ก่อนบรรจุใส่ซองกระดาษเขียนชื่อนามสกุลแยกซองบรรจุ ส่งมาตรวจที่สถาบันนิติเวชวิทยา อย่างไรก็ตามทุกขั้นตอนต้องคำนึงการป้องกันการปนเปื้อน และการสลับกันของตัวอย่างกับภาชนะบรรจุเป็นสำคัญด้วย

Z เปิดตัวโครงการดีเอ็นเอโปรคิดส์ รวบรวมข้อมูลดีเอ็นเอ เพื่อค้นหาบุคคลและเด็ก ที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ Z


                พ.ต.อ.พรชัย สุธีรคุณ รอง ผบก.นต. อธิบายถึงกระบวนการเหล่านี้ จะเริ่มต้นเมื่อมีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า มีเด็กสูญหาย หรือพบตัวเด็กที่สงสัย พนักงานสอบสวนสามารถทำหนังสือนำส่งตัว หรือนำส่งชีววัตถุ มาที่สถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อขอให้ตรวจหาสารพันธุกรรม และตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้หรือไม่ ช่วงแรกจะดำเนินการให้ฟรี ก่อนจะประมาณการค่าใช้จ่ายอีกครั้ง
                 ดีเอ็นเอโปรคิดส์ เป็นโครงการระหว่างประเทศเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้วยการเก็บสารพันธุกรรมของญาติสายตรงที่มาแจ้งว่ามีสายสัมพันธ์กับผู้ สูญหาย อาจถูกลักพาตัวหรือล่อลวงไป เช่น พ่อ แม่ มาแจ้งความว่าบุตรหาย ก็จะตรวจสารพันธุกรรมของพ่อ แม่ แล้วเก็บข้อมูลสารพันธุกรรมไว้ในระบบฐานข้อมูล  จากนั้นเมื่อมีการพบเด็กที่ไม่ทราบตัวบุคคลชัดเจน สงสัยว่าถูกลักพาหรือล่อลวงไป จะทำการตรวจสารพันธุกรรมของเด็ก  จากนั้นบันทึกข้อมูลสารพันธุกรรมลงไปตรวจสอบในระบบฐานข้อมูล  ซึ่งโปรแกรมตรวจสอบจะประมวลผลว่าตรงกับสารพันธุกรรมของผู้ปกครองที่เก็บไว้ ในระบบหรือไม่ หากพบจะรายงานผลว่าเป็นสายสัมพันธ์ผู้ใด หากยังไม่พบก็จะยังเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลเพื่อรอให้โปรแกรมตรวจสอบเปรียบ เทียบกับข้อมูลที่อาจมีการแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลัง
                 "โครงการนี้จะเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาเรื่องการ การค้าเด็กและหญิงภายในประเทศและข้ามชาติ โดยมีเครือข่ายการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ซึ่งผลลัพธ์คือสามารถส่งคืนเด็กที่ถูกกระทำผิดให้ครอบครัวที่ถูกต้อง" พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์  เสาวคนธ์  ผบก.นต. กล่าว
                  นับจากนี้ต่อไป..."ดีเอ็นเอโปรคิดส์" จะเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ด้านพันธุกรรมเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก การค้ามนุษย์ ที่หน่วยงานตำรวจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สามารถใช้ในการคลี่คลายคดีค้าเด็กได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น 

..............................

ข้อมูลจาก http://www.oknation.net/blog/Sp-Report/2010/08/18/entry-1

Comments

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ