ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

ข่าวที่เกี่ยวกับนิติเวช

ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตาม...

More...

You are here:

นิติเวชโฉมใหม่รับศพด่วน...One Stop Service

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ปรับปรุงสถานที่ทำการใหม่ตามโครงการพัฒนา เน้นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากคนสู่คน รวมถึงปรับปรุงติดตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 

 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อย่นระยะเวลาการตรวจพิสูจน์ผู้เสียชีวิต และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิดความรวดเร็วแม่นยำในการคลี่คลายคดีอาชญากรรม

 

พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ เสาวคนธ์ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ บอกว่า เดิมทีงานนิติเวชค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน เช่น มีการบริการหลายจุด สร้างความลำบากให้แก่ผู้มาติดต่อ แต่เมื่อทำตึกใหม่ขึ้นมามีวัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นสถาบันนิติเวชที่มีความเป็นเลิศในประเทศไทย เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และเชื่อมั่นในความโปร่งใส ตลอดจนได้รับความสะดวกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องแล็บ หรือห้องตรวจ มีการนำเทคโนโลยีด้านไอทีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

 

"ยกตัวอย่างเวลารับศพต้องเตรียมอะไรมาบ้าง แล้วต้องไปพบใคร จุดไหน จะเป็นแบบให้บริการจุดเดียวเสร็จ ในส่วนของตำรวจก็เช่นกัน เดิมเวลาส่งศพและเอกสารต้องส่งกันหลายจุด ปัจจุบันให้ส่งจุดเดียวแล้วรับตรงจุดนั้นได้เลย เอกสารและวัตถุพยานทั้งหลายจะไปรับตรงจุดนั้นทั้งหมด เมื่อถึงเวลาห้องปฏิบัติการดำเนินการแล้วเสร็จ ตำรวจสามารถไปรับเอกสารหรือรายงานได้ ณ จุดนั้น โดยใช้ระบบบาร์โค้ด" พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ กล่าว

 

นอกจากนี้ ในส่วนของห้องผ่าชันสูตรศพจากเดิมเป็นแบบเปิด คือ เป็นห้องปรับอากาศธรรมดา หากเป็นศพติดเชื้อ บุคลากรและเจ้าหน้าที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพราะเชื้ออาจฟุ้งกระจายอยู่ภายในห้อง แต่ปัจจุบันจะเป็นลักษณะคลีนรูม มีระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค มีเครื่องดูดเชื้อโรคออกไป ทุกห้องที่ทำขึ้นใหม่ได้มาตรฐาน สะอาด และมีการกำจัดเชื้อ ในอนาคตผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาบอกว่า อาจจำเป็นต้องทำการอบห้องเหมือนในโรงพยาบาลด้วย

 

พ.ต.อ.นพ.พรชัย สุธีรคุณ รอง ผบก.นต.รพ.ตร. เสริมว่า ห้องผ่าชันสูตรศพใหม่จะป้องกันเชื้อโรคไม่ให้ออกไปข้างนอกได้ การตรวจศพแบบนี้เป็นมาตรฐานความปลอดภัย แม้เรา (สถาบันนิติเวชวิทยา) จะอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ก็ไม่มีปัญหา ต่างจากห้องเก่าที่เป็นแบบเปิด ใครเดินเข้ามานอกจากจะติดเชื้อแล้ว กลับออกไปอาจทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแพร่กระจายของโรคอย่างเช่นปัจจุบัน สมมติว่านิติเวชไม่ทราบประวัติผู้ตายเกิดจากไข้หวัด 2009 หรือเชื้ออื่นๆ ที่สามารถแพร่กระจายได้ เวลาชันสูตรโดยไม่ระวังก็อาจทำให้เชื้อกระจายได้

 

"ห้องที่ปรับปรุงใหม่ตอนนี้นอกจากห้องธรรมดาแล้ว ยังมีห้องตรวจศพติดเชื้อในกรณีต้องสงสัยว่า ผู้เสียชีวิตมีการติดเชื้อรุนแรง ห้องที่เข้าไปต้องมีการปรับความดัน ต้องเปลี่ยนชุดป้องกัน ฟอกตัวก่อนออกมาด้านนอก ป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย รวมไปถึงห้องสาธิตการตรวจศพลักษณะเธียเตอร์รูม แบ่งสัดส่วนระหว่างผู้บรรยายกับผู้ฟังชัดเจน" รอง ผบก.นต.กล่าว

 

ขณะเดียวกันยังมีอุปกรณ์เสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ สถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือของนานาชาติ มีการปรับปรุงศูนย์ตรวจพิสูจน์บุคคลและติดตามบุคคลสูญหาย การตรวจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบพ่อแม่ลูกหรือเครือญาติ การตรวจอายุบุคคล การตรวจผู้ต้องหา ศูนย์ปฏิบัติการภาพเชิงซ้อน ซึ่งเป็นพัฒนาการตรวจเปรียบเทียบภาพถ่ายกะโหลกศีรษะของผู้สงสัยด้วยเครื่อง มือใหม่ และยังครอบคลุมการตรวจกะโหลกศีรษะและโครงกระดูกในเชิงมานุษยวิทยา

 

ด้านกลุ่มงานพิษวิทยามีเครื่องมือทันสมัยที่ตรวจหาสาร แปลกปลอมในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่อง LC TOF หาสารพิษ ยาเสพติด ยานอนหลับในตัวอย่างชีววัตถุ เช่น เลือด ปัสสาวะ ได้ครั้งละกว่า 700 ชนิดในคราวเดียว, เครื่องเอกซเรย์ สารโลหะหนักในตัวอย่างแล็บ เส้นผม อาหารในกระเพาะ รวมทั้งเส้นชิ้นส่วน เช่น เขม่าดินปืนบนเสื้อผ้า และกะโหลกศีรษะ, เครื่อง ICP สามารถตรวจหาสารโลหะหนักในตัวอย่างเลือด และปัสสาวะ แม้ในระดับปริมาณต่ำมาก, เครื่อง GC/MS พร้อมระบบ SIM/SCAN ในคราวเดียวกัน กับการสกัดด้วย SPME ซึ่งปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารทำละลายตามวิธีเดิม เพื่อตรวจหาสารกลุ่มแอมเฟตามีน

 

"กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน กับห้องปฏิบัติการใหม่เป็นห้องลดการปนเปื้อน มีเครื่องมือเทคนิคใหม่ๆ สำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมในชีววัตถุที่อาจเสื่อมสภาพ พร้อมระบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอ ให้ความรวดเร็วและมีความแม่นยำ" พ.ต.อ.นพ.พรชัย ระบุ

ปัจจุบันงานนิติเวชวิทยามีบทบาทต่อการสืบสวนคลี่คลายคดี อาชญากรรมมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ สามารถให้ความเห็นในแง่มุมที่เกี่ยวข้อง เช่น มีศพเน่าเข้ามาตรวจสภาพกะโหลกศีรษะแตกละเอียด พนักงานสอบสวนสันนิษฐานว่าถูกทำร้ายด้วยการตีอย่างแรง แต่เมื่อนำกะโหลกไปต้มแล้วนำมาประกอบขึ้นใหม่ทั้งชิ้น ทำให้รู้ว่ากะโหลกที่แตกเกิดจากการใช้ปืนลูกซองยิง จากคดีทำร้ายก็กลายเป็นคดีฆาตกรรม หรือมีการติดต่อขอดูศพนิรนามแล้วยืนยันว่าเป็นพี่ชาย บรรยายลักษณะได้ถูกต้องทุกอย่าง ก่อนจะระบุว่าถูกอุ้มหายไปเกรงว่าจะถูกทำร้ายถึงแก่ชีวิต แต่จากการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอปรากฏว่าไม่ตรงกัน ต่อมาพี่ชายที่หายตัวไปกลับมา เป็นต้น
 
     
ข้อมูลจาก  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 12 กรกฎาคม 2552

Comments

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ