ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

ข่าวที่เกี่ยวกับนิติเวช

ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตาม...

More...

You are here:

ข่าวที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน  เพื่อสื่อสารให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบความเคลื่อนไหว  ความเป็นไปรวมทั้งมีความเข้าใจในองค์กร

โครงการพิเศษ ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ

 

รวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับ "สถาบันนิติเวช" ในสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ