ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

You are here:

ทำไมต้องช่างภาพการแพทย์ ?

ถ่ายภาพ  ถ่ายอย่างไรก็ได้  ใครก็ถ่ายรูปได้!!! นั่นคือความเข้าใจของคนภายนอก ที่ไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่การทำงานของ ช่างภาพการแพทย์ แต่อันที่จริงแล้ว หน้าที่หลักของ ช่างภาพการแพทย์นั้น ก็คือการถ่ายภาพนั่นเอง

แต่เป็นการถ่ายภาพที่เน้นความถูกต้องตามสรีระร่างกายมนุษย์ (Antomy) ทั้งภายนอก และอวัยวะภายใน เมื่อนำออกมาถ่ายภาพเพื่อแสดงสาเหตุต่างๆแล้ว จะต้องถูกจัดวางอย่างถูกต้อง หากเป็นโครงกระดูก ช่างภาพการแพทย์ จะต้องนำกระดูกมาจัดเรียงได้อย่างถูกต้องเช่นกัน

ผู้เสียชีวิตทีส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยา มีสาเหตุการเสียชีวิตที่แตกต่างกัน ต่างที่มา  ต่างเหตุการณ์  เพื่อการตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ช่างภาพการแพทย์  จึงต้องมีวินัยในการทำงาน  ทำงานอย่างพิถีพิถัน  ละเอียดถี่ถ้วน ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุดคือ รักในหน้าที่การงานช่างภาพการแพทย์

งานหลักของหน่วยภาพถ่ายทางการแพทย์  นอกจากจะถ่ายภาพผู้เสียชีวิตแล้ว  ยังมีหลายหน้าที่ การถ่ายรังสี หรือเอ็กซเรย์ผู้เสียชีวิต  ตรวจค้นหาวัตถุพยานที่เป็นโลหะในผู้เสียชีวิต ส่วนมากพบ วัตถุพยานประเภทหัวกระสุนปืน เศษชิ้นส่วนระเบิด และโลหะอื่นๆ นำมาถ่ายภาพและเก็บรักษาไว้ที่ หน่วยภาพถ่ายทางการแพทย์เพื่อรอส่งมอบให้พนักงานสอบสวนต่อไป

ภาพเชิงซ้อน ศาสตร์และศิลป์แห่งการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 

แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยคู่กับ นิติเวชตำรวจมายาวนาน ในอดีตงานนิติเวชศาสตร์  สถาบันนิติเวชวิทยาฯยังไม่มีการตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรม   (ดีเอ็นเอ) ภาพเชิงซ้อนจึงเป็น “พระเอก” ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ภาพเชิงซ้อน ได้นำมาช่วยในการคัดกรอง ก่อนนำไปสู่การตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรม   (ดีเอ็นเอ) ในทางปฏิบัติแล้ว ภาพเชิงซ้อนสามารถตอบรับความเป็นบุคคลตนเดียวกันนั้นได้ ๕๐% หากในทางปฏิเสธแล้ว  ภาพเชิงซ้อน บ่งบอกความ ไม่ใช่ บุคคลคนเดียวกันได้อย่างชัดเจนตามหลักมนุษยวิทยาและกายวิภาค  โดยมีวิธีตรวจสอบจากบุคคลากร ช่างภาพการแพทย์ผู้ชำนาญการ ร่วมกับแพทย์  และตอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกเท่านั้น

อีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญ กรณีเกิดอุบัติภัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่มีความรุนแรง และเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากแล้วนั้น  ช่างภาพการแพทย์ของหน่วยภาพถ่ายทางการแพทย์นั้น  มีบทบาทและหน้าที่ในการร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ร่วมกับหลายหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  หทาร อาสาต่างๆ ตำรวจสากล เพื่อการนำส่งผู้เสียชีวิตกลับสู่ญาติอันเป็นที่รัก

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ