ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

You are here:

แนะนำงานผู้ป่วยคดี

ฝ่ายชันสูตรผู้ป่วยคดี  กลุ่มงานนิติพยาธิ สถาบันนิติเวชวิทยา  

            มีหน้าที่ให้บริการดูแลด้านคดีแก่ ผู้ป่วยคดี ซึ่งได้มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งได้แก่  ผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ รวมถึงการตรวจและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางชีวะวัตถุต่างๆจากผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหาในคดีต่างๆซึ่งพนักงานสอบสวนส่งมาตรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดี

การมาขอรับบริการ    

            ผู้ป่วยจะได้รับการบริการตรวจรักษา บันทึกร่องรอยการบาดเจ็บ และเก็บหลักฐานทางคคีอย่างถูกต้องครบถ้วนภายใต้มาตรฐานวิชาชีพโดยแพทย์และพยาบาลประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจ  จากนั้นจะทำการนัดหมายมาพบนิติแพทย์ ฝ่ายชันสูตรผู้ป่วยคดีที่ศูนย์พึ่งได้ (ห้องตรวจชันสูตรผู้ป่วยคดี) เพื่อทำการตรวจประเมินสภาพบาดแผลและให้ความเห็น จัดทำรายงานชันสูตรบาดแผลให้กับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

วันและเวลาทำการ                             

            กรณีการตรวจผู้ป่วยคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย นัดตรวจกับนิติแพทย์ในวันจันทร์ พุธ และพฤหัส เวลา 09.00-12.00 น.                       

            กรณีการตรวจผู้ป่วยคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายซึ่งเกิดจากการกระทำของบุคคลภายในครอบครัว นัดตรวจกับนิติแพทย์และเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตำรวจ ในวันอังคาร และศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.

            กรณีการตรวจผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหาในคดีต่างๆซึ่งพนักงานสอบสวนส่งมาตรวจและเก็บหลักฐานส่งตรวจที่ห้องฉุกเฉิน สามารถรับการตรวจได้ตลอด 24  ชั่วโมง

            พนักงานสอบสวนติดต่อรับผลการชันสูตร ช่วงเวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

สถานที่

            ห้องชันสูตรผู้ป่วยคดี/ศูนย์พึ่งได้  ชั้น 1  อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ

โทรศัพท์ 0-2207-6303  Fax 0-2252-1175

หมายเหตุ

            1. ห้องตรวจชันสูตรผู้ป่วยคดี จะดำเนินการออกรายงานชันสูตร ให้กรณีมีใบนำส่งตัวผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร (ค. 8 ต.65 ) เท่านั้น ถ้าไม่มีใบนำส่งดังกล่าว ในกรณีผู้ป่วยคดีความผิดเกี่ยวกัยเพศ  ผู้ที่พนักงานสอบสวนส่งตรวจสารพิษ สารเสพติด และคดีตรวจความเมา ทางห้องฉุกเฉินตรวจประเมินและเก็บหลักฐานให้โดยไม่ออกรายงานชันสูตรฯ

            2. แนะนำให้พนักงานสอบสวน ควรมีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก ไว้ในใบนำส่งตัวผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร (ค. 8 ต.65 ) เพื่อใช้ในการติดต่อกรณีต้องการประสานงานอย่างเร่งด่วน


งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ