ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Contact&Map

Institute of Forensic Medicine  
Address : 492/1 Henry-Dunant Rd. Wangmai Patumwan Bangkok 10330 Thailand
Telephone
Map

 

ข่าวที่เกี่ยวกับนิติเวช

ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตาม...

More...

You are here:

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ติดต่อมูลนิธิ

การขอบริจาค 

สามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น 5 อาคารสัจจธรรม ถ.อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. โทรศัพท์ 0 2207 6114 , 0 2207 6111 ต่อ 5304 โทรสาร 0 2652 4640

โดยมาบริจาคด้วยตนเอง หรือโอนเงินทางบัญชีลงชื่อ มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา  

  • ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 052-0-36342-6

การเดินทางมีรถประจำทางผ่าน 3 สายดังนี้ 

  • สาย 16 วงศ์สว่าง เตาปูน บางโพ เทเวศน์ ยมราช ราชเทวี สยามสแควร์(สถาบันนิติเวช) จุฬา สุรวงศ์
  • สาย 21 สวนธนฯ สุขสวัสดิ์ ดาวคะนอง วงเวียนใหญ่ เจริญกรุง พระราม4 หัวลำโพง จุฬา สยามสแควร์(สถาบันนิติเวช) มาบุญครอง
  • สาย ปอ.พ.1 ปากเกร็ด แคลาย พระราม7 บางพลัด มาบุญครอง สยามสแควร์(สถาบันนิติเวช สีลม บางรัก  

แบบฟอร์มการบริจาค คลิกที่นี่

แผนที่
 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ

ประธาน                พล.ต.ต.พรชัย  สุธีรคุณ

รองประธาน          พล.ต.ต.หญิงณุตตมา ชวาลเวชกุล                             

                          พ.ต.อ.ภวัต ประทีปวิศรุต

                          พ.ต.อ.หญิง ปิยมน  สุนทราภา

รรมการ              พ.ต.อ.หญิง นันทนา ทองระอา

                          พ.ต.อ.วิรุฬห์    ศุภสิงห์ศิริปรีชา

                          พ.ต.อ.ฉัตรชัย   คำวิลัย  

                          พ.ต.อ.สุพิไชย  ลิ่มศิวะวงศ์   

                          พ.ต.อ.สุรชาติ เครือเสนา 

เลขาธิการ            ...หญิง สุนีย์  รุจิระยรรยง

ผู้ช่วยเลขาธิการ     พ.ต.ท.หญิงธีรินทร์ สินไชย 

เหรัญญิก              พ.ต.ท.หญิง จินตนา   ภูมิโคกรักษ์ 

ผู้ช่วยเหรัญญิก       พ.ต.ท.ชยพัทธ์  ศรีสวัสดิเตโชดม

ประชาสัมพันธ์       พ.ต.อ.พัฒนา กิจไกรลาศ 

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ พ.ต.ท.สรยุทธ ปุสสะ

IFM Service

Promedical

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในด้านต่้าง ๆ ดังต่อไปนี้

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา

Promedical

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยาจึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงาน

รับบริจาค จากผู้มีจิตกุศลให้แก่ผู้ยากไร้ หรือศพไร้ญาติ ให้ได้รับการดูแล

บทความล่าสุด

** ความสามัคคี **

“ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่ 

เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชา

และความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน 

รากฐานของความคิดนั้นคือ แต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความมีความเป็นปึกแผ่น”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ มีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ