ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Contact&Map

Institute of Forensic Medicine  
Address : 492/1 Henry-Dunant Rd. Wangmai Patumwan Bangkok 10330 Thailand
Telephone
Map

 

ข่าวที่เกี่ยวกับนิติเวช

ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตาม...

More...

You are here:

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ศูนย์ DNA Prokids

เกี่ยวกับ Thailand DNA Pro-Kids Project

           DNA PRO-KIDS PROJECT เป็นโครงการระหว่างประเทศเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ โครงการนี้จะเป็นการเก็บสารพันธุกรรมของญาติสายตรงที่มาแจ้งว่ามีสายสัมพันธ์สูญหาย อาจถูกลักพาตัวหรือล่อลวงไป เช่น พ่อ แม่ มาแจ้งความว่าบุตรหาย ก็จะตรวจสารพันธุกรรมของพ่อ แม่ แล้วเก็บข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ไว้ในระบบฐานข้อมูล  จากนั้นเมื่อมีการพบเด็กที่ไม่ทราบตัวบุคคลชัดเจน หรือสงสัยว่าถูกลักพา หรือล่อลวงไป จะทำการตรวจสารพันธุกรรมของเด็ก  จากนั้นบันทึกข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ลงไปตรวจสอบในระบบฐานข้อมูล  ซึ่งโปรแกรมตรวจสอบจะประมวลผลว่าตรงกับสารพันธุกรรมของผู้ปกครองที่เก็บไว้ในระบบหรือไม่ หากพบจะรายงานผลว่าเป็นสายสัมพันธ์ผู้ใด หากยังไม่พบก็จะยังเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล  เพื่อรอให้โปรแกรมตรวจสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อาจมีการแจ้งเพิ่มเติมเข้ามา

           การดำเนินงานจะเริ่มต้นเมื่อมีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า มีเด็กสูญหาย หรือพบตัวเด็กที่สงสัย พนักงานสอบสวนสามารถทำหนังสือนำส่งตัว หรือนำส่งชีววัตถุมาที่ นต.รพ.ตร. เพื่อขอให้ตรวจหาสารพันธุกรรมและตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้หรือไม่ โดย นต.รพ.ตร.ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากพนักงานสอบสวน

 

IFM Service

Promedical

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในด้านต่้าง ๆ ดังต่อไปนี้

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา

Promedical

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยาจึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงาน

รับบริจาค จากผู้มีจิตกุศลให้แก่ผู้ยากไร้ หรือศพไร้ญาติ ให้ได้รับการดูแล

บทความล่าสุด

** ความสามัคคี **

“ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่ 

เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชา

และความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน 

รากฐานของความคิดนั้นคือ แต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความมีความเป็นปึกแผ่น”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ มีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ